تبلیغات
اس ام اس جدید و پیامک روز - خدایا این ارزونی رو از ما نگیر

جدیدترین و بهترین و بروزترین اس ام اس ها و جکها و پیامکهای سرکاری و عاشقانه و جملات فلسفی و باحال

خدایا این ارزونی رو از ما نگیر

تاریخ : هجدهم اردیبهشت 94

وضعیت قیمت مو کوتاه کردن:
سه ماه پیش: جعفر آقا چقد تقدیم کنم؟
همون ۵هزار تومن
دو ماه پیش: جعفر آقا چقد تقدیم کنم؟
همون ۱۰هزار تومن
یک ماه پیش: جعفر آقا چقد تقدیم کنم؟
همون ۱۵هزار تومن
یه هفته پیش: جعفر آقا چقد تقدیم کنم؟
همون ۱۸هزار تومن
دیروز: جعفر آقا چقد تقدیم کنم؟
همون ۲۰هزار تومن
خدایا این ارزونیو از ما نگیر!!!