تبلیغات
اس ام اس جدید و پیامک روز - انگار همین دیروز بود

جدیدترین و بهترین و بروزترین اس ام اس ها و جکها و پیامکهای سرکاری و عاشقانه و جملات فلسفی و باحال

انگار همین دیروز بود

تاریخ : بیستم تیر 92

تیــــک تیـــک ثانیه ها در گوش دقایق می خوانند و دقایق برای ساعتها نجوا می کنند…

ساعتها ، روزها را به بازی می گیرند و روزهـــــــــا ماه هـــــــا را و ماه هــــــا سالهــــــــا را و این چنین می شود که ایام می گذرد و من روزهای بیقراری و دلتنگی و تنهاییم را با هزار روایت بی الفبا از حضور تو ترسیم می کنم و می گویم :

انگار همین دیـــــــــــروز بـــــــــــود...