تبلیغات
اس ام اس جدید و پیامک روز - گرمای آغوش تو

جدیدترین و بهترین و بروزترین اس ام اس ها و جکها و پیامکهای سرکاری و عاشقانه و جملات فلسفی و باحال

گرمای آغوش تو

تاریخ : بیست و هشتم اردیبهشت 92

جز آغوش تو هیچ خورشــــیدی از پس این زمســتان بر نمی آید

زودتر بیا

یخ آغوش من با گرمای وجود تو باز میشود …